Mis nooit meer een post

Schrijf je in voor ‘Inzichten van Noes’ en bewandel het pad naar moeiteloos jezelf zijn

"Wat ik ook deed, hoe hard ik ook werkte; ik was nooit goed genoeg"