Date

MIJN-MECHANISME

‘T mijn maken’ geeft ons identiteit en daarmee lijken we veiligheid te ervaren. Maar, wanneer je waakzaam bent, kan je zien dat het ego – ‘t mijn-mechanisme – juist zorgt voor afgescheidenheid, pijn! Waarom toe-eigenen we ons positieve én negatieve dingen en hoe kan dit ego dienstbaar zijn ipv leidend?

In de huidige realiteit is er ego. Zolang je ‘t egodenken ervaart is het belangrijk hier bewust van te zijn! Het verschil zit ‘m in het doorzien van het ego, zodat het dienstbaar kan zijn aan jou ipv dat het je overneemt. Het ego heeft een wil. Het wil iets te verbeteren hebben, dus mooier, groter, beter, meer. Het is nooit genoeg. Het doet dit om je identiteit in stand te houden, positief of negatief. Op deze manier waarborgt het een vorm van veiligheid. Je bént iets. Het ik-beeld. Evolutionair is dit te verklaren, maar in de huidige maatschappij, waarbij het ego steeds vaker leidend is, dienen we waakzaam te zijn en Zelf weer de leiding te nemen.

We maken ‘mijn’ van spullen, zaken, mensen, ideeën, het lichaam, persoonlijkheid en eigenschappen. Zodra het ‘mijn’ wordt hechten we ons en ontstaat de angst het te verliezen. Vanuit deze angst ontstaat de drang ‘t te controleren, doen we consessies en verkrampen we. Bijv: je bent altijd sportief geweest en je leven nu vraagt om een andere focus en je merkt dat je ‘het sportief zijn’ niet wilt loslaten. Of wanneer de ander uit de relatie wil stappen en we er alles aan doen deze in stand te houden, uit angst verlaten te worden. Hoe kan iemand jou verlaten als diegene nooit ‘van jou’ is geweest?

Het bijzondere is dat we net zo goed mijn maken van dingen die we niet willen, zoals een naar gevoel. Dan doen we alles om er vanaf te komen, maar dat zal niet gaan want het is al ‘mijn’ gemaakt.

Hoe doorzie je dit? Waakzaamheid. Welke emoties, personen en ideeën ben ik me aan het toe-eigenen? Wat doe ik om mijn ‘ik-beeld’ in stand te houden, welk beeld is dit? In hoeverre lijd ik eronder? Wat maak ik ‘mijn’ wat niet van mij kan zijn? Je kan enkel in observatie zijn, je kan je emoties/gedachten/ lichaam niet zíjn. Wie ben je dan wel? De moeiteloze Zelf: in volledige verbinding met liefde en geluk!

Meer blogs