Date

EMOTIES ZIJN BELANGRIJK

Er is veel om te doen; die emoties. Wat moeten we ermee? Zijn ze te vertrouwen? Ik moet er wel naar luisteren, maar ze niet volgen, hoe zit dat? Ik bén niet mijn emoties, maar hoezo moet ik er dan wel verantwoordelijkheid voor nemen en hoe doe ik dat dan? Een post over misschien wel het meest besproken thema in mijn client gesprekken!

Een emotie is een sensatie, een trilling, waar we (meestal) bewust van zijn. De sensatie is altijd tijdelijk, bedoeld om weer te gaan. Een golf die een signaal afgeeft, niet per se gebaseerd op een absolute waarheid, maar die je dus wel iets komt vertellen. Vóór een emotie zit ALTIJD een gedachte waar je waarde aan hebt toegekend. De emotie laat je weten dat je een gedachte aan het ‘volgen’ bent, die niet berust op absolute waarheid. Een emotie die je als minder prettig ervaart geeft aan dat de gedachte die je gelooft niet in lijn ligt met je Ware Zelf; geen alignment.

Luisteren naar de emotie betekent dus zien welk signaal het komt afgeven; bewust worden van de gedachte die hier aan ten grondslag ligt. Luisteren is NIET de emotie vertrouwen, erin mee gaan, mee identificeren of geloven. Het komt namelijk door een gedachte die ook niet per se berust op absolute waarheid. Verantwoordelijkheid nemen voor je emotie is de emotie toelaten, accepteren, ?m jouw liefde geven. Zien, opmerken en laten rusten.

Maak geen ‘mijn’ van de emotie. Het is niet van jou, het wordt enkel door jou (het bewustzijn) ervaren. Ook de gedachte is niet van jou, jij bent NIET de denker, je kan een gedachte wel opmerken. Zie hoe bizar het is als je jezelf zou afwijzen voor een gedachte en/of emotie als jij niet eens de denker bent. Maar dit is wel wat we constant doen! Verantwoordelijkheid nemen is aanvaren wat er is, niet afwijzen/vechten tegen!

Hoé je de gedachte en emotie opmerkt en verwerkt is waar jouw ‘vermogen’ ligt. That’s all you have to do: laat het zijn of bevraag het denken met de 4 vragen van The Work en ontdek waar je uit verbinding bent geraakt met je Ware Zelf.

Meer blogs