Date

SCHULDGEVOEL

Een emotie die velen van jullie herkennen werd me duidelijk na één van mijn stories. Een mooi moment om hier dieper op in te gaan, want je schuldig voelen brengt je in een positie waar onzuiverheid ontstaat en dit heeft effect op al je relaties en met name die met jezelf.

Je schuldig voelen. Een emotie die ontstaat na het geloven van een gedachte. Gedachten als: ik had er moeten zijn, ik ben egoïstisch, de ander heeft me nodig, ik ben geen goede vriend/vriendin/ouder/kind. We voelen ons schuldig op de momenten dat we voor onszelf kiezen. In situaties waar we een ja tegen onszelf zeggen en een nee tegen de ander. Schuld en schaamte zijn emoties die de mens o.a. onderscheidt van dieren en daarmee ons belemmeren te luisteren naar intuïtie. Kunnen luisteren naar je intuïtie is je schuld- en schaamtegevoel onder ogen komen, want alleen deze emoties weerhouden je ervan.

De gedachten die schuld- en schaamte te weeg brengen ontstaan uit angst voor afwijzing, niet geaccepteerd worden en/of niet worden gezien/gehoord: er niet bij horen. De mensheid is gericht op ergens bijhoren. We zijn van nature kudde dieren en de behoefte aan verbinding zit in ons dna. Waar het mis gaat is de gedachte dat we hier iets voor moeten doen. We hoeven namelijk alleen “te zijn” om verbinding te ervaren.

Een goede reden om met je schuldgevoel aan de slag te gaan is omdat het de oorzaak is van al je verslavingen in welke vorm dan ook. Het gedrag waarmee we reageren op schuldgevoel kent dus een verslavende factor. Één van de patronen die ik veel zie – en zelf heel goed ken – is ‘pleasen’. Pleasen vanuit schuld is manipulatief en onzuiver. Het zorgt voor scheve verhoudingen, doordat de pleaser zich belangrijk maakt naar de ander en hiermee zichzelf boven de ander zet. Hier ontleent de pleaser zijn/haar eigen waarde aan.

Loskomen van schuldgevoel kan door je angst gedachten te onderzoeken. Hoe reëel is je angst?Is het waar wat je denkt? Wie ben je zonder de gedachten? Dan kom je los van je gedragspatronen en de injecties voor je ego. Spannend, maar je zal merken dat het de enige weg is naar daadwerkelijk verbinding voelen, met name die met jezelf.

Meer blogs